Contact

Muziekschool Annelies

Oude Maasstraat 13
3114 TT Schiedam
010-473 08 58 of 06-24 56 57 59
info@muziekschoolannelies.nl

 

Enthousiast geworden?

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze muziekschool om de sfeer te proeven.
Tip: geef aan dat u langs wilt komen, dan maken wij tijd voor u vrij!

Aanmelden voor muzieklessen kan telefonisch of tijdens een bezoekje aan de oude Maasstraat 13 te Schiedam.

Indien u zich telefonisch aanmeldt, worden uw gegevens opgenomen en zal met u een tijd worden afgesproken inzake de te volgen lessen.
Deze tijd wordt echter pas definitief voor u gereserveerd indien het inschrijfgeld ad € 20,00 aan ons is overgemaakt op giro:
NL88INGB0004050223.
Eén en ander zal later worden verrekend met uw lesgeld. Bij inschrijving zal er tevens een contract ondertekend worden; voor hen die minderjarig zijn moet het contract ondertekend worden door de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

 

Ons privacybeleid leest u hier.