Privacybeleid Muziekschool Annelies

Uw privacy is van groot belang voor Muziekschool Annelies. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid.
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Muziekschool Annelies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Gebruik van persoonsgegevens

Om u in te schrijven bij onze school, aan, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van het onze diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens; 
 • Telefoonnummer; Mobiel en/of vast nummer
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per e-mail en post op de hoogte brengen van onze nieuwe diensten.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen wij de door u opgegeven persoonsgegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude, uitblijven van betalingen of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Geeft echter nooit zomaar persoonlijke gegevens op als u daar per e-mail voor benaderd wordt. Er worden veel van dit soort ‘phishing mails’ door hackers gestuurd, maar wij vragen nooit om die gegevens. Zorg daarom ook altijd dat u de afzender van een mail controleert. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voordat u uw gegevens afgeeft.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij van u verwerken, worden bewaard voor zo lang u deelneemt aan de lessen van Muziekschool Annelies, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Plaatsen van foto’s gemaakt tijdens presentaties

Foto’s die tijdens een presentatie gemaakt zijn, worden uitsluitend na verkregen schriftelijke toestemming op onze website geplaatst.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uitoefenen van uw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen betreffende inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wij hebben het uitoefenen van uw rechten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt door de volgende opties in uw account te verwerken:

 • U kunt eenvoudig uw gegevens wijzigen.
 • Wij verwijderen uw gegevens wanneer je uitgeschreven bent bij Muziekschool Annelies (m.u.v. de financiële gegevens die een wettelijke bewaartermijn hebben)
 • U kunt ook contact opnemen met Muziekschool Annelies om gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen een bepaalde vorm van verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor contact kun je terecht bij onze school: info@muziekschoolannelies.nl

Tel: 010-4730858 of 06-24565759.

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.muziekschoolannelies.nl.